Cơ mi mắt là gì? Chức năng của cơ mi mắt làm gì?

Cơ mi mắt gồm cơ vòng mi và cơ nâng mi trên. Cơ mi nâng mi trên do dây thần kinh III chi phối, cơ này liệt dẫn đến sụp mi. Cơ vòng cung mi do dây thần kinh VII chi phối, nhiệm vụ là khép mi. Cơ này bị liệt làm cho mắt nhắm không kín, đó là dấu hiệu Charler Bell (+).

Cơ nâng mi trên:

Tóm tắt nội dung bài viết ẩn

Cơ nâng mi trên xuất phát từ đỉnh hốc mắt đi ra phía trước, các thớ cơ bám vào da mi và bờ trên sụn mi. Cơ nâng mi trên do dây thần kinh số III chi phối có tác dụng mở mắt. Khi tổn thương dây III mi trên bị sụp gây ra hội chứng sụp mi.

Cơ vòng mi:

Cơ vòng mi bám vào dây chằng mi trong và mi ngoài. Bờ cơ vòng nằm sát bờ mi cạnh hàng chân lông mi gọi là cơ Riolan. Cơ vòng mi do dây thần kinh số VII chi phối, có tác dụng khép mi làm nhắm mắt. Liệt dây VII gây hội chứng Charles-Bell.

Chia sẻ lên:

Viết một bình luận