Dây thần kinh 3 là gì? Chức năng làm gì?

Giới thiệu dây thần kinh sọ 3 (Oculomotor) Dây vận nhãn chung (dây III – Oculomotor Nerve) xuất phát từ cuống não đến chi phối cơ mắt trừ cơ thẳng ngoài và cơ chéo lớn, ngoài ra còn chi phối cơ nâng mi. Nhánh phó giao cảm gây co đồng tử, chi phối cơ thể …

Đọc tiếpDây thần kinh 3 là gì? Chức năng làm gì?

Cơ mi mắt là gì? Chức năng của cơ mi mắt làm gì?

Cơ mi mắt gồm cơ vòng mi và cơ nâng mi trên. Cơ mi nâng mi trên do dây thần kinh III chi phối, cơ này liệt dẫn đến sụp mi. Cơ vòng cung mi do dây thần kinh VII chi phối, nhiệm vụ là khép mi. Cơ này bị liệt làm cho mắt nhắm …

Đọc tiếpCơ mi mắt là gì? Chức năng của cơ mi mắt làm gì?

Rối loạn thần kinh là gì?

Nguyên nhân gây rối loạn thần kinh Rối loạn chức năng thần kinh phát sinh do các yếu tố bệnh lý tác động trên bất cứ bộ phận nào của hệ thần kinh. Những kích thích bệnh lý ấy gây nên những rối loạn phản xạ hoặc những phản ứng trực tiếp của các thành …

Đọc tiếpRối loạn thần kinh là gì?