Sụp mí mắt dưới góc nhìn Đông Y là như thế nào? Nó có ý nghĩa gì trong điều trị sụp mí bằng Đông y?

Sụp mí mắt dưới góc nhìn Đông y

Sụp mí mắt dưới góc nhìn đông y còn gọi là Thượng bào hạ thùy, Xâm phong, Huy mục. Chứng này dùng châm cứu điều trị có hiệu quả tốt trong các trường hợp sụp mi cơ năng, sụp mi do nhược cơ và chấn …

Xem chi tiết